شرکت ساخت و ساز
021-83315 از ساعت 9 صب تا 6 عصر

کسب و کار هوشمند

کاهش میزان مصرف انرژی های فسیلی و هم زیستی

 

امروزه محیط زیست،. به طوری که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست، کاهش میزان مصرف انرژی های فسیلی و هم زیستی صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل شده اند با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهرسازی شده است.